The last arbiter / Последният повелител

Вода, огън, земя и въздух. Тези четири племена са в крехък мир заради повелителят им - Аватара. След изчезването му, Огнените племена обявяват война на другите три. Сега надеждата е в младият Аанг , който е само на 12 години. Според преданията той е новият Аватар и само той може да възвърне мирът.